Efterbehandling

En uppföljande rostskyddsbehandling med linolja av bottenplatta och hjulhus bör göras efter ytterligare ett år, därefter kan uppehåll göras ett par år innan nästa behandling. Vi en efterbehandling så märker även i ett tidigt skede om det har uppkommit nya rostangrepp.

Du slipper kostsamma ingrepp

Vid ett löpande underhåll kan vi göra små insatser efter hand och du slipper att göra stora kostsamma ingrepp som att laga rost.

Efterbehandling från 2200 kr